22050251_10155743448489487_689664692700682312_n

JULIE BACH / Designer & kunstner / (f.1979)

I syede værker, søger jeg sanselige dynamiske udtryk, der appellerer til berøring og undersøgelse. Jeg er optaget af mennesket som form, som følelser og som karakter/personage/rolle og af den komplekse psykologi et menneske indeholder, og hvordan følelser kan komme til udtryk gennem kodet form. Jeg er optaget af realismen sat ind i en magisk kontekst og opbygger universer, hvor ny krop og karakter kommer til live. Håndværksmæssigt udforsker jeg måder at opbygge rumlige bløde værker på, hvor tekstilets kvaliteter fremhæves og opleves i nye sammenhænge med referencer til mode, natur og samfund.

Jeg er uddannet beklædningsdesigner fra Designskolen Koldings institut for Mode og Tekstil i 2002 og arbejder nu indenfor krydsfeltet af skulptur og smykkekunst fra mit værksted lige uden for Århus, Danmark.

JULIE BACH / Designer & artist / (b. 1979)

Through sewn works, I seek to create dynamic sensory expressions that invite touch and investigation. I’m fascinated by the human being as figure, as feelings, as character/persona/role; by the complex psychology that comprises a person and how emotions can manifest themselves in coded forms. I’m also fascinated by inserting realism into magical contexts, and I construct universes where a new body and character can come to life. With respect to craft, I’ve been exploring methods for developing soft spatial works to emphasize the textiles’ characteristics so that they can be encountered in new settings that allude to fashion, nature, and society.

I was educated as a clothing designer at the Institute for Fashion and Textiles at Design School Kolding in 2002, and now I work at the intersection of sculpture and jewelry art from my studio outside of Aarhus, Denmark.

CV 2016